1,5 δις ευρώ για το πρόγραμμα #CreativeEurope #creativeIndustries

Στις 5 Νοεμβρίου 2013, η κα Ανδρούλλα Βασιλείου (@VassiliouEU), Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, τη «Δημιουργική Ευρώπη» (#CreativeEurope). Με προϋπολογισμό περίπου 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει μια αναγκαία τόνωση για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, που αποτελούν σημαντική πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν έως το 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και απασχολούν περίπου το 3,8% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ (8,5 εκατ. άτομα). Με την επένδυση της ΕΕ στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», όπως τόνισε η κα Βασιλείου, οι επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα θα μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς προκλήσεις, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς και οι δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ θα συμβάλλει και στην αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής, διευκολύνοντας ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψηφιοποίηση και την ενιαία αγορά και να προσεγγίσουν νέες κατηγορίες κοινού στην παγκόσμια αγορά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία των προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «MEDIA», που στήριξαν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Με το νέο πρόγραμμα, χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του πολιτισμού, της μουσικής, των παραστατικών τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των συναφών κλάδων θα λάβουν ακόμη  μεγαλύτερη υποστήριξη από την ΕΕ, καθώς ο νέος προϋπολογισμός συνιστά αύξηση κατά περίπου 30% των σημερινών επιπέδων χρηματοδότησης.

Πηγές:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1024_el.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1399_el.htm

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

 

rate comment
Average: 4.5 (2 votes)